BVC Chodov


Změny ve vedení klubu BVC Chodov

středa 19. 4. 2017 | komentářů | Autor: redakce

Informace o organizačních změnách v BVC Chodov.

Vážení příznivci chodovského volejbalu,

v posledních čtyřech sezonách byl klub BVC Chodov mimořádně úspěšný ve sportovní oblasti. Není smyslem tohoto článku vyjmenovávat dosažené výsledky, nicméně mnohé se nám podařilo a získali jsme respekt dívčího mládežnického prostředí. Byl jsem jako předseda klubu za tento vývoj přímo zodpovědný, stejně jako byl za výsledky našeho klubu přímo zodpovědný šéftrenér klubu Štěpán Javůrek. Tuto odpovědnost poneseme i nadále, byť v trochu odlišných pozicích. Po vyhodnocení uplynulých čtyř sezon jsme se ve vedení klubu dohodli na dalším pokračování ve složení, které Vám dnes představíme.

Náš klub se vyvíjí ve všech směrech a na tento vývoj je třeba reagovat i organizačně a personálně. Organizační změny, které vedení klubu dlouho připravovalo a nakonec v měsíci dubnu i schválilo, jsou výrazné a jsou dělány s úmyslem udržet nastavenou laťku i nadále, nejlépe však být ještě lepší. Efektivní práce v jakékoliv organizaci vyžaduje jasné rozdělení kompetencí a úkolů mezi jednotlivé členy vedení a nejinak tomu bude i v organizaci BVC Chodov.

S účinností od 6.4.2017 byl do funkce prezidenta BVC Chodov Výborem klubu jmenován pan Ing. Tomáš Egermajer, který se z titulu své funkce bude podílet na řízení klubu, jednání s klíčovými partnery a všech strategických rozhodnutích. Statutární zástupce klubu Jiří Tureček bude z pověření Výboru klubu pracovat jako manažer BVC Chodov a bude mít i nadále na starost běžný chod a kompletní provoz klubu. Gestorem sportovní oblasti bude z pozice sportovního ředitele BVC Chodov i nadále Štěpán Javůrek, který tak bude absolutně odpovědný za sportovní rozvoj klubu a klíčová personální rozhodnutí.

Nově jmenované vedení BVC Chodov se již pustilo intenzivně do práce a povedlo se nám vyřešit první a nejdůležitější úkol - angažovat prvního profesionálního trenéra do našeho klubu - na pozici vedoucího úseku minivolejbalu BVC Chodov. Financování tohoto projektu, na němž se zásadně podílí nový prezident klubu, vám představíme společně s novými partnery klubu během následujících měsíců.

Klub BVC Chodov vypsal na výše uvedenou pozici výběrové řízení, které měl na starost Štěpán Javůrek, který také nakonec vybral nejvhodnějšího kandidáta. Toto výběrové řízení rozhodně mělo smysl a je třeba poděkovat všem trenérům, kteří projevili odvahu a zúčastnili se ho. Nakonec byla vybrána slečna Martina Suchanová, která do našeho klubu nastoupí ode dne 1.8.2017.

Rádi bychom teď představili "mantinely" její činnosti. Její zodpovědnosti a pravomoci jsou vymezeny mj. takto:

  • Zodpovídá za koordinaci projektu barevného minivolejbalu v klubu BVC Chodov.
  • Organizačně a trenérsky vede hodiny klubu na ZŠ a v MŠ
  • Řídí tréninkový proces ve vybraných kategoriích minivolejbalu v klubu
  • Pracuje v realizačním týmu družstva extraligy kadetek v oblasti kondiční přípravy
  • Plní administrativní úkoly spojené s řízením barevného minivolejbalu
  • Je seznámena s koncepcí klubu ve sportovní oblasti

 

Věříme, že organizační změny ve vedení našeho klubu a angažování nových trenérů (složení realizačních týmů na příští sezonu bude včas oznámeno) nám pomůže dosahovat i nadále takových sportovních výsledků, které budou dělat reklamu nejen našemu klubu, ale celému městu Chodovu.

 

Jiří Tureček, manažer BVC Chodov


Nejbližší akce

Vyhledat akci >

Kalendář

Faceboook

Kontakt

BVC CHODOV z.s.
Štěříkova louka 1163, 357 35 Chodov

Jiří Tureček (předseda)
GSM: 777 251 796
jiri.turecek@bvc-chodov.cz

Bc. Ladislav Zapf (místopředseda)
GSM: 602 110 457
l.zapf@seznam.cz

Přejít na kontakty

Partneři klubu

Copyright © 2024 - BVC Chodov | Kontakt | Minigolf Chodov